JOSEFSKÉ SYMPOZIUM 2018

Zámek Křtiny 15.- 16.3. 2018

JS1 JS2

Setkání UKŽ a duchovní obnova v Praze

18.02.2018 – odpolední setkání poboček UKŽ ve Farním klubu u P.M. Sněžné. Pro nemoc nepřijely členky z Českých Budějovic. Zakončeno Mší sv. v kostele P.M. Sněžné.
19.02.2018 – Duchovní postní obnova pro ženy, pořádaná UKŽ Praha. Vedena biskupem Václavem Malým. Rozjímal nad veršem proroka Joela “roztrhněte svá srdce a obraťte se k Bohu”, v druhé části výběr z postního kázání sv. otce. Zakončené společným obědem a mší sv.
20.02.2018 – vlastní program. Návštěva u školských sester na Břevnově, mše sv. a společný oběd.

ukz05 ukz01 ukz03

ukz02 ukz04

25.01.2018 – přednáška v klubu

Na naše klubové setkání přišel Standa Hanzel. Jeho velmi hodnotná přednáška byla pod názvem “Uraženost a neodpuštění”. Rozvinul z čeho pramení a jak odpouštět. Závěr byl, že život je maturita a máme se snažit odmaturovat co nejlépe.

Pvk02 Pvk01

Postní duchovní obnova pro ženy

PDOpŽ

Unie katolických žen vás zve na již tradiční

Postní duchovní obnovu pro ženy

Jako každý rok, nabízíme Vám i letos, abyste se s námi již na začátku postní doby na chvíli ztišily a nabraly duchovní posilu.

Kdy? V sobotu 17. února 2018
od 9.00 do 15.00 hodin
Kde? Ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám., Praha 1
(vchod z Františkánské zahrady)

Duchovním průvodcem nám bude
otec biskup
Mons. Mgr. Václav Malý

Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera.
Přihlašujte se na e-mail: ukz@volny.cz nebo  731 569 085
nejpozději do pátku 9. února.
Pokud se nechcete zúčastnit společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).