SVÍČKA PRO VÁCLAVA HAVLA

svicka-pro-vaclava-havla_2018-denik-w630

Jako každoročně, i letos budeme 18. prosince vzpomínat výročí úmrtí prezidenta Václava Havla.

K této příležitosti je v Praze i mimo ni pořádána řada nejrůznějších akcí, a jednou z nich je také celodenní čtení z Havlových knih prokládané hudbou a vzpomínkami pamětníků spolu se zapalováním svíček ve tvaru velkého srdce uprostřed náměstí, které již po několikáté pořádá Politika a svědomí, z.s. pod názvem Svíčka pro Václava Havla na Jungmannově náměstí v Praze.

Akce začíná 18.12.2018 v 11 hodin úvodním slovem a hudbou a poté pokračuje až do 18 hodin, kdy se ti z účastníků. kteří si to budou přát, zůčastní mše sv. v kapli sv. Michaela kostela panny Marie Sněžné (rovněž na Jungmannově náměstí). Na náměstí bude dále pokračovat hudební program až do cca 21 hodin. Svíčky jsou k dispozici na místě.

Všichni jsou srdečně zváni k účasti kdykoliv v průběhu dne, a to nejen jako diváci a posluchači, ale také k aktivnímu čtení z vybrané knihy Václava Havla.

Přijďte zavzpomínat a zapálit svíčku s námi!

 

Adventní duchovní obnova 2018

advent-2Jako každoročně v tuto dobu vás zveme na několik hodin zamyšlení a duchovního soustředění v době adventní.

Letošní adventní duchovní obnova UKŽ se bude konat v sobotu 15. prosince 2018 od 9 hod. do 15 hod ve  Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady).

Duchovním průvodcem bude P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM.

Prosíme, přihlašujte se na e-mail: ukz@volny.cz nebo tel.: 731569085 nejpozději do pátku 7.12.2018. Pro přihlášené zajistíme oběd v refektáři kláštera. Pokud se nechcete zúčastnit společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

Slavnost svaté Markéty Antiochijské na Velehradě.

Svatá Markéta, panna a mučednice, je pomocnicí ženám, které prožívají bolesti, úzkosti, trápení.     V úterý 17. července se na Velehradě konala slavnost ke cti této mučednice. Ženy s dětmi, ze společenství “Modliteb matek”, přenesly ostatky této světice ze Starého Města poutní cestou s modlitbami do baziliky ve Velehradě. Zde byla Mše svatá, modlitby a přednášky, účast maminek i dětí byla veliká.  Slavnost ke cti svaté Markéty ve středu, 18. července zabezpečily ženy z Unie katolických žen ČR, Katolické hnutí žen Slovenska a další. Dopoledne byla sloužena Mše svatá, po ní následovalo uctění ostatků světice s pobožností.  V odpolední části “U kulatého stolu” hovořily představitelky společenství žen z Prahy, předsedkyně UKŽ  Marie Boháčová a  Eva Smutná, místostarostka Prahy 6, a ženy ze Slovenska – moderátorka  Mária Raučinová,  předsedkyně  Hnutia žien Slovenska  MáriaDemeterová  a místopředsedkyně Anna Kolková. Diskuse se zúčastnily i další účastnice z Čech, Moravy a Slovenska. Zaznělo zde hodně podnětů a povzbuzení pro práci žen v naší společnosti. Je třeba, abychom si uvědomily svou zodpovědnost za dění kolem nás. Každá z nás, v místě, kde žijeme, můžeme přispět dobré věci, nebýt lhostejné k dění v naší zemi.  Radost a štěstí je v rozdávání se – co dobrého předáme do svého okolí, vrátí se nám. Proč jsme tak uspěchané, ustarané, chceme lepší blahobyt, pohodlnější život. Ale co naše děti – máme pro ně vždycky čas? Co naše rodina, naši staří rodiče? Pomáháme jim? Jak málo stačí, abychom byli šťastnější.   Prosme svatou Markétu, také sv. Anežku Českou a sv. Zdislavu, aby se přimlouvaly za nás, naše rodiny, za náš národ, aby křesťanská víra u nás nevymizela. Modleme se, hledejme ve svém okolí možnosti, jak přispět k obrodě našeho národa.    Slavnost byla zakončena modlitbou u sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka.

Marie Kosatíková, Boskovice

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10

Svátek matek v domově důchodců

U příležitosti svátku matek jsme uspořádaly v domově důchodců Nový svět  posezení s programem.
Vystoupili žáci umělecké školy.

IMG_20180519_135550 IMG_20180519_135958 IMG_20180519_140253 IMG_20180519_140409 IMG_20180519_140931

IMG_20180519_140931

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).