Sněm UKŽ a duchovní obnova žen 2019

Pátek 5.4. 2019 proběhl v 15 hod na Arcibiskupství pražském sněm UKŽ. Přijely zástupkyně  z poboček UKŽ Praha, České Budějovice, Přeštice, Boskovice a Karviná. Vzájemně jsme se informovaly o naších  činnostech, projednávaly návrhy dalších aktivit  a vyměňovaly si své zkušenosti. Setkání zakončily účasti na mši sv. u Pražského Jezulátka.

IMG_20190405_162846 IMG_20190405_162916 IMG_20190405_162935IMG_20190405_175134

Sobota 6.4. 2019 – konala se tradiční duchovní obnova pro ženy, kterou opět uspořádala UKŽ Praha ve farním klubu u P. Marie Sněžné Praha 1. Vedl otec Petr Beneš na téma “křesťan a svoboda”. Mimo jiné hovořil , že křesťanská svoboda vychází ze čtení Gal. 3,26-28. Všichni jsme svobodní v Kristu. Svobodu nám vydobyl Kristus. Má být přijímána vírou, že Bůh si mně zamiloval. Křtem je moc zla odstraněna, jsme svobodní od zla. Svoboda se měří zodpovědností za druhé. Vzdát se něčeho ve prospěch druhých. Svobodu nemůžu mít sám pro sebe, ale musím ji dávat.
Duchovní obnova byla zakončena mši sv. v kostele P. Marie Sněžné v kapli sv. Michala.

IMG_20190406_103219 IMG_20190406_103229 IMG_20190412_202508 IMG_20190412_202907

Postní duchovní obnova pro ženy 2019

JakoCrucifixion_Christ_on_the_Cross_between_two_thieves_(f._80)_Cropped každý rok, nabízíme Vám i letos,

abyste se s námi  již na začátku postní doby na chvíli ztišily a nabraly duchovní posilu.

Kdy?        V sobotu 6. dubna 2019  od 9.00 do 15.00 hodin

Kde?     Ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, 

Jungmannovo nám., Praha  (vchod z Františkánské zahrady)

Duchovním průvodcem nám bude P. Petr Beneš, CSsR

 Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera.

Přihlašujte se na e-mail: ukz@volny.cz nebo 731 569 085 nejpozději do pátku 9. března.

Pokud se nechcete zúčastnit společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

Vánoční zájezd putování po betlémech

SO 29.12.2018

Navštívena místa – kostel sv. Jana Křtitele – MOKRÉ LAZCE, kostel sv. Prokopa – OPAVA-KOMÁROV, kostel Nanebevzetí Panny Marie – BRUNTÁL. Zde krásný pohyblivý betlém, hojně navštěvovaný. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – HORNÍ BENEŠOV. Zde nás přivítal a odsloužil mši sv. otec Remigiusz Wentland, který před 11 léty byl u nás rok v jáhenské službě. Pak se šli nasytit do restaurace na náměstí. Poslední zastávkou byl kostel Neposkvrněného početí P. Marie – VELKÉ HERALTICE. Společně se klaněli   Boží lásce, ale také obdivovali krásu betlémů.

IMG_20181229_091007 IMG_20181229_113006 IMG_20181229_121038 IMG_20181229_124415 IMG_20181229_151141IMG_20181229_100146

Vánoční posezení v domově důchodců Karviná

SO 22.12.2018
Posezení proběhlo v jídelně. Všem účastníkům jsme předaly balíčky a schola připravila krásné vánoční pásmo a na  závěr  si všichni společně mohly zazpívat známe koledy.

IMG_20181222_135340 IMG_20181222_141907 IMG_20181222_091148

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).