SEMINÁŘ O ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

V úterý 16. října 2018 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil seminář, jehož pořadatelem byli poslanci Pavla Golasowská a Aleš Juchelka. Tématem semináře, kterého se zúčastnilo asi 130 posluchačů, byla na veřejnosti hojně propíraná Istanbulská úmluva. Českou advokacii jsem na tomto semináři zastupovala spolu s emeritním ústavním soudcem JUDr. Stanislavem Balíkem a mediátorkou JUDr. Annou Márovou, LL.M.

Istanbulská úmluva je úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí přijatá Radou Evropy dne 11. 5. 2011. Jako první ji podepsalo Turecko, poté následovala řada dalších zemí. Česká republika ji podepsala v roce 2016 jako 41. země v pořadí, když podpis pod ní připojil tehdejší ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Jiří Dienstbier. Dosud ji ratifikovaly tři desítky zemí, ratifikaci dosud odmítá dvanáct zemí (mj. Rusko, Maďarsko či Slovensko). Česká republika má ratifikační proces před sebou, byť vláda formální návrh Poslanecké sněmovně dosud nepředložila. Přesto jsou diskuse stále intenzivnější. Pod bohulibým názvem se totiž skrývá doutnající nebezpečí pro několik oblastí našeho života včetně advokacie a trestního řízení. Pokud ČR úmluvu ratifikuje, bude muset změnit legislativu i v řadě oblastí stávající praxe, přístup k rodině, k pachatelům, ke vzdělávání ve školách apod. Nejde totiž ani tak o dokument právní, ale ideologický, který opakovaně používá termín „gender“, zdůrazňuje genderovou podmíněnost násilí a ukládá signatářským zemím řadu úkolů, které mají po ratifikaci zavést do svého právního řádu i do společenských vztahů.

Celý text zde  SEMINÁŘ O ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

Adventní duchovní obnova pro ženy

Zveme vás všechny srdečně na adventní duchovní obnovu pro ženy.
Jako každý rok nabízíme vám i letos, abyste se přišly zastavit, odpočinout si a nabrat duchovní posilu.
V sobotu 15. prosince 2018 od 9.00 do 15.00 hodin ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné,Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

11-2018-KA

SVÍČKA PRO VÁCLAVA HAVLA

svicka-pro-vaclava-havla_2018-denik-w630

Jako každoročně, i letos budeme 18. prosince vzpomínat výročí úmrtí prezidenta Václava Havla.

K této příležitosti je v Praze i mimo ni pořádána řada nejrůznějších akcí, a jednou z nich je také celodenní čtení z Havlových knih prokládané hudbou a vzpomínkami pamětníků spolu se zapalováním svíček ve tvaru velkého srdce uprostřed náměstí, které již po několikáté pořádá Politika a svědomí, z.s. pod názvem Svíčka pro Václava Havla na Jungmannově náměstí v Praze.

Akce začíná 18.12.2018 v 11 hodin úvodním slovem a hudbou a poté pokračuje až do 18 hodin, kdy se ti z účastníků. kteří si to budou přát, zůčastní mše sv. v kapli sv. Michaela kostela panny Marie Sněžné (rovněž na Jungmannově náměstí). Na náměstí bude dále pokračovat hudební program až do cca 21 hodin. Svíčky jsou k dispozici na místě.

Všichni jsou srdečně zváni k účasti kdykoliv v průběhu dne, a to nejen jako diváci a posluchači, ale také k aktivnímu čtení z vybrané knihy Václava Havla.

Přijďte zavzpomínat a zapálit svíčku s námi!

 

Adventní duchovní obnova 2018

advent-2Jako každoročně v tuto dobu vás zveme na několik hodin zamyšlení a duchovního soustředění v době adventní.

Letošní adventní duchovní obnova UKŽ se bude konat v sobotu 15. prosince 2018 od 9 hod. do 15 hod ve  Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady).

Duchovním průvodcem bude P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM.

Prosíme, přihlašujte se na e-mail: ukz@volny.cz nebo tel.: 731569085 nejpozději do pátku 7.12.2018. Pro přihlášené zajistíme oběd v refektáři kláštera. Pokud se nechcete zúčastnit společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).