European Contact Group

ECG je mezinárodní ekumenická organizace, která sdružuje církve, diakonická centra, neziskové organizace i jednotlivce, kteří se zabývají sociálně-ekonomickými tématy. Specializuje se na m.j. na problematiku žen na trhu práce a specifické problémy, kterým ženy čelí. UKŽ se podílí především na ekumenickém projektu ECG hrazeném z fondů EU „Theology.Factory.net “, který byl zahájen v r.2003. Cílem projektu je organizace seminářů na téma křesťanská spiritualita a aktivní sociální pomoc ve spolupráci Lotyšska, Německa, Itálie a ČR.
Členky UKŽ se účastnily závěrečného pracovního setkání tohoto projektu v Liepaji v červenci 2004 a zpracování výstupního materiálu projektu a podílely se i na přípravě pracovních setkání.
UKŽ je od r. 2004 členskou organizací ECG a je v ní zastoupena Ing.Bohuslavou Boučkovou, která byla v říjnu 2004 také kooptována do mezinárodního výkonného výboru ECG.

Stránky Evropské kontaktní skupiny naleznete zde.

Zpět na stránku Patrneři.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).