Ekumenická rada církví

Členky UKŽ byly od počátku zapojeny do činnosti Komise žen při Ekumenické radě církví v ČR. UKŽ zde zastupuje PhDr. Markéta Koronthályová.
Z této Komise nově vzniklo Ekumenické fórum křesťanských žen v ČR (EFKŽ), kde je PhDr. M. Koronthályová místopředsedkyní a několik členek UKŽ je členkami za římskokatolickou církev. V rámci tohoto fóra spolupracuje UKŽ se ženami z různých křesťanských církví a denominací v celé ČR na různých ekumenických aktivitách, jako je např. Světový den modliteb, Ekumenická setkání s biblí a uměním v Novém Městě na Moravě, ekumenické bohoslužby na poděkování za úrodu a dary země, modlitby za jednotu křesťanů a další.

EFKŽ v ČR je součástí mezinárodní organizace „Evropské ekumenické fórum křesťanských žen“ (EEFCW).

Od r.2004 pořádá UKŽ ve spolupráci s ženami z jiných církví pravidelně každý rok na podzim Ekumenickou bohoslužba slova na poděkování za úrodu a dary země.

Stránky Akademické rady církví naleznete zde.

Zpět na stránku Patrneři.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).