Andante

Evropská aliance katolických ženských organizací s názvem “Andante” byla založena v r. 2006 s cílem hledat společné hodnoty v multikulturním evropském prostoru a přispívat angažovanou činností žen v církevním i společenském životě ke společnému dobru. UKŽ je jednou ze 17 zakládajících organizací a ve výboru Andante je zastupována ing. B. Boučkovou.

Odkaz na Andante naleznete zde.

Zpět na stránku Patrneři.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).