Orgány UKŽ

Orgány UKŽ

Nejvyšším orgánem UKŽ je sněm. Sněm volí členky výboru. Statutárním orgánem  předsedkyně UKŽ. Výkonným orgánem je výbor UKŽ.

Výbor

Předsedkyně: JUDr. Marie Boháčová,

Místopředsedkyně: Ing. Bohuslava Boučková, CSc.

Místopředsedkyně: Věra Andrýsková

Pokladní:

Tajemnice: Sofie Fairweather

Členky výboru:

Eva Hellerová, předsedkyně pobočky Karviná

Mgr. Ludmila Mikulová

Angela Sedláčková

 

Sněm

Sněm je nejvyšším orgánem UKŽ. Volí členky výboru, přijímá změnu stanov, schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a zprávu o hospodaření a stanoví zásadní směry činnosti.

Je svoláván jednou ročně, zpravidla na jaře (duben). Až na dvě výjimky, kdy se v letech 2008 a 2009 konal sněm v Brně, se koná v pravidelně Praze.

Od r. 2002 má sněm základní nosné téma, kterým se členky a další účastníci sněmu zabývají jak na plenárním zasedání, tak i v rámci pracovních skupin. Na sněmu je také přednášen příspěvek, který souvisí s tématem sněmu.

Fotografie z jednotlivých sněmů najdete ve fotogalerii.

Informace o jednotlivých sněmech:

20. Sněm UKŽ 2012
19. Sněm UKŽ 2011
18. Sněm UKŽ 2010
17. Sněm UKŽ 2009
16. Sněm UKŽ 2008
15. Sněm UKŽ 2007
14. Sněm UKŽ 2006
13. Sněm UKŽ 2005
12. Sněm UKŽ 2004

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).