14. sněm Unie katolických žen

se konal 11. února 2006 v Praze


nosným tématem sněmu bylo:

„Žena – nositelka pokoje“

Motto: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny a dcerami Božími“
(Mt 5,9)

Sněm UKŽ 2006přednáška německé teoložky Magdalene Bogner na téma:
Žena – nositelka pokoje

práce ve skupinkách:
Žena jako nositelka pokoje v rodině, v zaměstnání, v církvi, ve společenství, ve státě

Výsledky diskusí ve skupinkách naleznete zde

Tiskovou zprávu ze Sněmu naleznete zde

Fotografie ze sněmu naleznete zde

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).