Marie Boháčová

JUDr. Marie Boháčová
Zakladatelka Pražské skupiny katolických žen  (původní název organizace) v r.1991, od r. 1992 Unie katolických žen – předsedkyně od r. 1991 do r. 1999, místopředsedkyně v letech 1999-2015 . Zvolena opět předsedkyní UKŽ v dubnu 2015.

Dále působí jako:

  • advokátka (civilní právo)
  • členka správní rady ESI (Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení)
  • členka výboru Sdružení na podporu seniorů, o.s.
  • předsedkyně dozorčí rady Nadace Divoké husy
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).