20. sněm Unie katolických žen

se konal v sobotu 14. dubna 2012 v Praze
ve Farním klubu u kostela Panny Marie Sněžné,
Praha 1, Jungmannovo náměstí 18

Sněm byl volební, (staro)novou předsedkyní UKŽ byla zvolena

Ing. Bohuslava Boučková CSc.

Zápis ze sněmu naleznete zde

Fotografie ze sněmu naleznete zde

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).