Výroční sněmy

sněm2010

Nejvyšším orgánem UKŽ je sněm, který je svoláván jednou ročně, zpravidla na jaře.

Sněm volí členky výboru, přijímá změnu stanov, schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a zprávu o hospodaření a stanoví zásadní směry činnosti.

Od r. 2002 má sněm vždy rovněž základní nosné téma, kterým se členky a další účastníci sněmu zabývají jak na plenárním zasedání, tak i v rámci pracovních skupin.

Informace o jednotlivých sněmech:

20. Sněm UKŽ 2012
19. Sněm UKŽ 2011
18. Sněm UKŽ 2010
17. Sněm UKŽ 2009
16. Sněm UKŽ 2008
15. Sněm UKŽ 2007
14. Sněm UKŽ 2006
13. Sněm UKŽ 2005
12. Sněm UKŽ 2004

Chcete se vyjádřit k tématu? Přidejte váš názor.

28 komentářů k tématu “Výroční sněmy”

 1. Samuel napsal:

  .

  tnx for info!…

 2. kevin napsal:

  .

  good info!!…

 3. brent napsal:

  .

  thank you….

 4. wesley napsal:

  .

  ñïñ!!…

 5. bob napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 6. jay napsal:

  .

  thank you….

 7. wesley napsal:

  .

  ñïñ!!…

 8. jordan napsal:

  .

  ñïñ!…

 9. leon napsal:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 10. Victor napsal:

  .

  thank you!!…

 11. lawrence napsal:

  .

  hello!!…

 12. gabriel napsal:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 13. robert napsal:

  .

  ñïñ!…

 14. armando napsal:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 15. Raymond napsal:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 16. allen napsal:

  .

  good!…

 17. maurice napsal:

  .

  ñïñ!!…

 18. Eric napsal:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 19. lawrence napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 20. clinton napsal:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 21. Peter napsal:

  .

  ñïñ!…

 22. otis napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 23. Brent napsal:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 24. Jeremy napsal:

  .

  tnx for info….

 25. frank napsal:

  .

  ñïñ!…

 26. greg napsal:

  .

  ñïñ….

 27. Brian napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

Přidat komentář

*
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).