Duchovní obnovy

duchovní obnova

UKŽ jako celek i její jednotlivé pobočky pořádají pro své členky a další zájemce pravidelné jednodenní duchovní obnovy, zejména v době adventní a postní.

Pravidelné duchovní obnovy pořádá pražská a brněnská pobočka.

Pražská pobočka pořádá duchovní obnovu dvakrát ročně, vždy v době postní a v době adventní. Duchovní obnova je jednodenní (v sobotu) a koná se pod vedením kněze. Obnova je zakončena mší svatou. Pokud není uvedeno jinak, koná se ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1.

Další duchovní obnovy pořádá brněnská pobočka. Brněnské obnovy se konají také v době postní a v době adventní. Duchovní obnova je jednodenní (v sobotu) a koná se pod vedením kněze. Součístí duchovní obnovy jsou promluvy, rozjímání, modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Obnova je zakončena mší svatou.

Informace o aktuálních duchovních obnovách najdete v aktualitách.

Chcete se vyjádřit k tématu? Přidejte váš názor.

Přidat komentář

*
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).