Slavnost svaté Markéty Antiochijské na Velehradě.

Svatá Markéta, panna a mučednice, je pomocnicí ženám, které prožívají bolesti, úzkosti, trápení.     V úterý 17. července se na Velehradě konala slavnost ke cti této mučednice. Ženy s dětmi, ze společenství “Modliteb matek”, přenesly ostatky této světice ze Starého Města poutní cestou s modlitbami do baziliky ve Velehradě. Zde byla Mše svatá, modlitby a přednášky, účast maminek i dětí byla veliká.  Slavnost ke cti svaté Markéty ve středu, 18. července zabezpečily ženy z Unie katolických žen ČR, Katolické hnutí žen Slovenska a další. Dopoledne byla sloužena Mše svatá, po ní následovalo uctění ostatků světice s pobožností.  V odpolední části “U kulatého stolu” hovořily představitelky společenství žen z Prahy, předsedkyně UKŽ  Marie Boháčová a  Eva Smutná, místostarostka Prahy 6, a ženy ze Slovenska – moderátorka  Mária Raučinová,  předsedkyně  Hnutia žien Slovenska  MáriaDemeterová  a místopředsedkyně Anna Kolková. Diskuse se zúčastnily i další účastnice z Čech, Moravy a Slovenska. Zaznělo zde hodně podnětů a povzbuzení pro práci žen v naší společnosti. Je třeba, abychom si uvědomily svou zodpovědnost za dění kolem nás. Každá z nás, v místě, kde žijeme, můžeme přispět dobré věci, nebýt lhostejné k dění v naší zemi.  Radost a štěstí je v rozdávání se – co dobrého předáme do svého okolí, vrátí se nám. Proč jsme tak uspěchané, ustarané, chceme lepší blahobyt, pohodlnější život. Ale co naše děti – máme pro ně vždycky čas? Co naše rodina, naši staří rodiče? Pomáháme jim? Jak málo stačí, abychom byli šťastnější.   Prosme svatou Markétu, také sv. Anežku Českou a sv. Zdislavu, aby se přimlouvaly za nás, naše rodiny, za náš národ, aby křesťanská víra u nás nevymizela. Modleme se, hledejme ve svém okolí možnosti, jak přispět k obrodě našeho národa.    Slavnost byla zakončena modlitbou u sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka.

Marie Kosatíková, Boskovice

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10

Chcete se vyjádřit k tématu? Přidejte váš názor.

Přidat komentář

*
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).