Seminář restorativní justice – Zacheův strom

Prison Fellowship – Czech Republic

Mezinárodní vězeňské společenství, o.s.( MVS )

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí,

soud vyhlásí podle pravdy

Izajáš 42

Seminář restorativní justice – Zacheův strom

Dne 18.10.2012 proběhl 3 denní seminář programu usmíření  –   Zacheův strom. Setkání účastníků se zakladatelkou a školitelkou programu Lynette Parker se uskutečnilo ve farním klubu u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí  18, v Praze 1.

Ředitelka MVS Gabriela Kabátová představila MVS jako křesťanské, ekumenické hnutí. Všichni jsou věřící křesťané. Kdo chce s MVS spolupracovat nemusí být člen MVS,které vytváří síť spolupracovníků.Ti pracují uvnitř věznic ( nejvíce ve věznici Světlá nad Sázavou na odd. matky s dětmi). Sociální programy pomáhají všem lidem uvězněným,ale i personálu. Ze zkušenosti z věznic je nejdůležitější potřebou láska a odpuštění.

MVS slouží lidem ve výkonu trestu, propuštěným, jejich rodinám, slouží obětem kriminality a všem, kterých se oblast vězeňství dotýká. Služba je založena na dobrovolnictví věřících, kteří se v první řadě za tuto společensky opomíjenou oblast modlí, snaží se pochopit její problémy a nabízet pomoc všude tam, kde je to zapotřebí.

Program Zacheův strom je vězeňský program restorativní justice, který spojuje vzájemně nesouvisející oběti a pachatele, aby mohli diskutovat o trestné činnosti a jejich dopadech. Název pochází z příběhu o Zacheovi a jeho setkání s Ježíšem( Lukáš 19,1 – 10).Tento příběh umožňuje účastníkům programu zkoumat vliv zločinu na oběti, pachatele a společnost. Vězni mají příležitost pochopit, jakou újmu trestná činnost přináší jak obětem, tak i společnosti. Oběti mají příležitost pochopit lidskou stránku vězňů a zpracovat svoje vlastní zkušenosti takovým způsobem, který napomáhá k jejich uzdravování

Tento program funguje ve 27 zemích světa ( Nový Zéland, Austrálie, Skotsko, Bolívie..).Používá se již 14 let.Podle výzkumů při srovnání restorativní justice s formální spravedlností se zjistila snížená recidivita pachatelů a snížená úroveň posttraumatického stressu u obětí.

Účastnice semináře ,členka UKŽ Praha

Chcete se vyjádřit k tématu? Přidejte váš názor.

53 komentářů k tématu “Seminář restorativní justice – Zacheův strom”

 1. erik napsal:

  .

  good info!!…

 2. Anthony napsal:

  .

  tnx for info!!…

 3. carl napsal:

  .

  thank you!!…

 4. Sam napsal:

  .

  ñïñ!!…

 5. dave napsal:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 6. Frederick napsal:

  .

  ñïñ!!…

 7. juan napsal:

  .

  thank you!!…

 8. arthur napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 9. Norman napsal:

  .

  ñïàñèáî!!…

 10. marc napsal:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 11. jacob napsal:

  .

  tnx for info!!…

 12. Gene napsal:

  .

  good info!…

 13. Roy napsal:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 14. justin napsal:

  .

  ñïñ!!…

 15. ernest napsal:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 16. howard napsal:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 17. Matt napsal:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 18. Justin napsal:

  .

  good info!!…

 19. Kenneth napsal:

  .

  áëàãîäàðåí….

 20. Ray napsal:

  .

  good!…

 21. hubert napsal:

  .

  tnx for info!!…

 22. Ian napsal:

  .

  tnx for info!!…

 23. mario napsal:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 24. carl napsal:

  .

  ñïàñèáî!!…

 25. alfred napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 26. daniel napsal:

  .

  tnx for info….

 27. Adam napsal:

  .

  ñïñ….

 28. Gene napsal:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 29. Francisco napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 30. jesse napsal:

  .

  tnx for info!!…

 31. charlie napsal:

  .

  thanks for information!!…

 32. Gene napsal:

  .

  thank you….

 33. Sidney napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 34. Shane napsal:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 35. Douglas napsal:

  .

  thanks….

 36. Lonnie napsal:

  .

  tnx for info!…

 37. sean napsal:

  .

  good info!!…

 38. Ronald napsal:

  .

  tnx for info!!…

 39. lester napsal:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 40. Jay napsal:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 41. jack napsal:

  .

  good!…

 42. Joel napsal:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 43. Wesley napsal:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 44. Milton napsal:

  .

  thanks….

 45. Jerome napsal:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 46. Rene napsal:

  .

  ñïàñèáî….

 47. Isaac napsal:

  .

  hello….

 48. Joshua napsal:

  .

  ñïñ!…

 49. Alex napsal:

  .

  tnx for info!!…

 50. jeremiah napsal:

  .

  hello!!…

 51. edward napsal:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

Přidat komentář

*
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).