Rubrika ‘Naše projekty’

Fair Trade

fairtrade

S Ekumenickou akademií ČR spolupracuje UKŽ průběžně na řadě projektů, v současnosti zejména na podpoře akcí Fair Trade, a to jak prodejem zboží Obchůdku jednoho světa na akcích UKŽ, tak i účastí na činnosti Asociace pro Fair Trade, založené v srpnu 2004 Ekumenickou akademií.

Senioři seniorům (projekt Grundtvig)

socrates Grundtvig

“Senioři seniorům” (Dobrovolná péče o seniory)

Tento projekt byl dvouletý, skončil v polovině roku 2009.

Výstupem tohoto projektu je Příručka pro práci s dobrovolníky.

AgroTourNet (projekt Leonardo da Vinci)

agroturnet

Základním cílem projektu AgroTourNet bylo připravit přehled nejlepších provozních a organizačních praktik používaných ve sféře agroturistiky, propojit je s dostupnými teoretickými znalostmi a praktikami v oblasti profesního vzdělávání a vytvořit e-learningové nástroje a metodologii pro profesní vzdělávání v agroturistice, zaměřené na pracovníky v zemědělství, poskytovatele služeb v oblasti agroturistiky, pracovníky příslušných vzdělávacích institucí a institucí zapojených do budování tržní kapacity agroturistiky v zemědělském sektoru zúčastněných zemí.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).