Rubrika ‘Naše pobočky’

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY. Duchovní obnova se uskutečnila v sobotu 7.12.2019 ve Farním klubu u kostela  Panny Marie Sněžné. Vedl P. Petr Beneš. Byla zakončena společnou účasti na mši svaté v kostele P. Marie Sněžné.

Vánoční zájezd putování po betlémech

SO 29.12.2018 Navštívena místa – kostel sv. Jana Křtitele – MOKRÉ LAZCE, kostel sv. Prokopa – OPAVA-KOMÁROV, kostel Nanebevzetí Panny Marie – BRUNTÁL. Zde krásný pohyblivý betlém, hojně navštěvovaný. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – HORNÍ BENEŠOV. Zde nás přivítal a odsloužil mši sv. otec Remigiusz Wentland, který před 11 léty byl u nás rok v […]

Vánoční posezení v domově důchodců Karviná

SO 22.12.2018 Posezení proběhlo v jídelně. Všem účastníkům jsme předaly balíčky a schola připravila krásné vánoční pásmo a na  závěr  si všichni společně mohly zazpívat známe koledy.

SEMINÁŘ O ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

V úterý 16. října 2018 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil seminář, jehož pořadatelem byli poslanci Pavla Golasowská a Aleš Juchelka. Tématem semináře, kterého se zúčastnilo asi 130 posluchačů, byla na veřejnosti hojně propíraná Istanbulská úmluva. Českou advokacii jsem na tomto semináři zastupovala spolu s emeritním ústavním soudcem JUDr. Stanislavem Balíkem a mediátorkou […]

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).