Rubrika ‘Ukončené’

AgroTourNet (projekt Leonardo da Vinci)

agroturnet

Základním cílem projektu AgroTourNet bylo připravit přehled nejlepších provozních a organizačních praktik používaných ve sféře agroturistiky, propojit je s dostupnými teoretickými znalostmi a praktikami v oblasti profesního vzdělávání a vytvořit e-learningové nástroje a metodologii pro profesní vzdělávání v agroturistice, zaměřené na pracovníky v zemědělství, poskytovatele služeb v oblasti agroturistiky, pracovníky příslušných vzdělávacích institucí a institucí zapojených do budování tržní kapacity agroturistiky v zemědělském sektoru zúčastněných zemí.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).