Rubrika ‘Ukončené’

Nemáte práci? Získejte nové dovednosti, uplatněte se na trhu práce.

job-search

Unie katolických žen je partnerskou organizací projektu „Zákon o mediaci z hlediska trhu práce – nová šance zaměstnání“,  který realizuje ESI, o.p.s. (www.esi-cz.eu) za pomoci prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v Jihomoravském, Pardubickém a Královehradeckém kraji. Svými zkušenostmi a znalostmi se na projektu podílejí též odborníci z Anglie, Rakouska, Litvy a Kypru. Smyslem […]

The development of ex-prisoners´ integration into the labour market

Grundtvig

Projekt “Umisťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh” je v rámci programu Grundtvig – projekty partnerství. Cílem tohoto projektu je připravit metodologii na základě mezinárodní spolupráce, která by mohla poskytnout evropským státům návod pro začleňování bývalých vězňů na pracovní trh.

Společenská odpoledne třetího věku

lanzarotte

Společenská odpoledne třetího věku jsou cestopisné přednášky s promítáním fotografií. Společenská odpoledne se konají jednu středu v měsíci od 14.30 do 16.30 hodin ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod do farního klubu je z Františkánské zahrady). Přednášky vede pan RNDr. Ondřej Bartušek. Koordinátorkou Společenských odpolední je paní Františka Zemanová.

Senioři seniorům (projekt Grundtvig)

socrates Grundtvig

“Senioři seniorům” (Dobrovolná péče o seniory)

Tento projekt byl dvouletý, skončil v polovině roku 2009.

Výstupem tohoto projektu je Příručka pro práci s dobrovolníky.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).