Rubrika ‘Dokumenty’

JUDr. Ing. Marie Kolářová : Žena v církvi z pohledu kanonického práva

spiritualita6

Před vlastním rozborem současné právní úpravy postavení ženy v kanonickém právu uvedu některá ustanovení předchozího Kodexu kanonického práva (CIC/1917). Připomenutí těchto norem CIC/1917 a srovnání se současnou úpravou považuji za důležité, aby se více ozřejmily některé pohledy na postavení žen. Často se připomíná, zvláště s odkazem na slova sv. Pavla: “Není už rozdíl mezi židem […]

Žena v církevních dokumentech

spiritualita5

Církev v různých koncilních i pokoncilních a papežských dokumentech vyzývá ženy, aby uplatňovaly svá obdarování (důraz na vztahy, smysl pro oběť, přijetí druhého bez podmínek, schopnost intuitivního vcítění apod.), protože právě tyto dary církev v současné době velmi potřebuje. Mužský racionální postoj v církvi  se uplatňoval dva tisíce let. Ženský přístup při pastoraci a evangelizaci […]

List biskupům katolické církve o spolupráci mužů a žen v církvi a ve světě

spiritualita11

ÚVOD 1. Církev, která ví, co je lidské, se stále zajímá o vše, co se týká života mužů i žen. V poslední době se hodně uvažovalo o důstojnosti ženy, o jejích právech a povinnostech v různých oblastech občanské a církevní společnosti. Církev přispěla k hlubšímu porozumění tomuto základnímu tématu především učením Jana Pavla II., a […]

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).