Rubrika ‘Ženská spiritualita’

Veronika Prüller – Jagenteufel: Odpovědnost žen v životě Evropy aneb: O touze pohnout sebou a světem

spiritualita7

Když jsem uviděla název, který byl navržen pro tento můj referát, jako první mě napadlo souvislost s “Poselstvím ženám”, které formulovali otcové 2.vatikánského koncilu. V něm kromě jiného stojí: “Vy ženy se vždycky staráte o krb, máte lásku k životu, ochraňujete kolébku. Znáte tajemství začínajícího života. Utěšujete ve chvíli smrti (….). Smiřujete muže s životem […]

Win Burton: Duše pro Evropu

spiritualita6

(prosloveno na setkání národních koordinátorek Evropského ekumenického fóra žen ve Strasbourgu 31.10.2003) Jsem potěšena, že se mohu zúčastnit vašeho letošního shromáždění, protože velmi silně cítím, že jsme všechny na „stejné lodi“, třebaže naše posádky se mohou lišit co do síly, jiná mohou být i nebezpečí a překážky na cestě, směřujeme možná k různým přístavům, ale […]

P. Richard Rohr: Cesta duchovní proměny člověka

spiritualita5

Podle poznámek z přednášky P. Rohra, františkána, přednesené v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 při jeho návštěvě v září 2001. P. Rohr pracuje mnoho let jako exercitátor, a to jak pro řeholníky, tak pro lidi žijící v manželství. Tématem jeho exercicií je „pravá spiritualita“.

P. Tomáš Holub: Akcenty mužské a ženské spirituality

spiritualita4

Záměrem tohoto článku je nabídnout jako předmět k diskusi pohled na rozdílné akcenty mužské a ženské spirituality. Článek tedy nepojednává v žádném případě o jakýchsi zásadních rozdílech mezi spiritualitou muže a ženy, ale všímá si rozdílného kladení důrazů, které – jak se domnívám – je možné vnímat u nezanedbatelného množství mužů i žen. Stejným tématem […]

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).