ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY.

Duchovní obnova se uskutečnila v sobotu 7.12.2019 ve Farním klubu u kostela  Panny Marie Sněžné.

Vedl P. Petr Beneš. Byla zakončena společnou účasti na mši svaté v kostele P. Marie Sněžné.

received_2905166402848810[1] received_1161419107396894[1] received_465671977668838[1] received_439431946726555[1] IMG_20191207_114203[1] IMG_20191207_105110[1] IMG_20191207_105044[1]

PF 2020

ejeme všem našim členkám,
jejich rodinám a přátelům
krásné prožití adventu,
požehnané Vánoce
a do roku 2020
hojnost Božího požehnání…

advent-2

 

Sněm UKŽ a duchovní obnova žen 2019

Pátek 5.4. 2019 proběhl v 15 hod na Arcibiskupství pražském sněm UKŽ. Přijely zástupkyně  z poboček UKŽ Praha, České Budějovice, Přeštice, Boskovice a Karviná. Vzájemně jsme se informovaly o naších  činnostech, projednávaly návrhy dalších aktivit  a vyměňovaly si své zkušenosti. Setkání zakončily účasti na mši sv. u Pražského Jezulátka.

IMG_20190405_162846 IMG_20190405_162916 IMG_20190405_162935IMG_20190405_175134

Sobota 6.4. 2019 – konala se tradiční duchovní obnova pro ženy, kterou opět uspořádala UKŽ Praha ve farním klubu u P. Marie Sněžné Praha 1. Vedl otec Petr Beneš na téma “křesťan a svoboda”. Mimo jiné hovořil , že křesťanská svoboda vychází ze čtení Gal. 3,26-28. Všichni jsme svobodní v Kristu. Svobodu nám vydobyl Kristus. Má být přijímána vírou, že Bůh si mně zamiloval. Křtem je moc zla odstraněna, jsme svobodní od zla. Svoboda se měří zodpovědností za druhé. Vzdát se něčeho ve prospěch druhých. Svobodu nemůžu mít sám pro sebe, ale musím ji dávat.
Duchovní obnova byla zakončena mši sv. v kostele P. Marie Sněžné v kapli sv. Michala.

IMG_20190406_103219 IMG_20190406_103229 IMG_20190412_202508 IMG_20190412_202907

Postní duchovní obnova pro ženy 2019

JakoCrucifixion_Christ_on_the_Cross_between_two_thieves_(f._80)_Cropped každý rok, nabízíme Vám i letos,

abyste se s námi  již na začátku postní doby na chvíli ztišily a nabraly duchovní posilu.

Kdy?        V sobotu 6. dubna 2019  od 9.00 do 15.00 hodin

Kde?     Ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, 

Jungmannovo nám., Praha  (vchod z Františkánské zahrady)

Duchovním průvodcem nám bude P. Petr Beneš, CSsR

 Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera.

Přihlašujte se na e-mail: ukz@volny.cz nebo 731 569 085 nejpozději do pátku 9. března.

Pokud se nechcete zúčastnit společného oběda, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).