Vánoční zájezd putování po betlémech

SO 29.12.2018

Navštívena místa – kostel sv. Jana Křtitele – MOKRÉ LAZCE, kostel sv. Prokopa – OPAVA-KOMÁROV, kostel Nanebevzetí Panny Marie – BRUNTÁL. Zde krásný pohyblivý betlém, hojně navštěvovaný. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – HORNÍ BENEŠOV. Zde nás přivítal a odsloužil mši sv. otec Remigiusz Wentland, který před 11 léty byl u nás rok v jáhenské službě. Pak se šli nasytit do restaurace na náměstí. Poslední zastávkou byl kostel Neposkvrněného početí P. Marie – VELKÉ HERALTICE. Společně se klaněli   Boží lásce, ale také obdivovali krásu betlémů.

IMG_20181229_091007 IMG_20181229_113006 IMG_20181229_121038 IMG_20181229_124415 IMG_20181229_151141IMG_20181229_100146

Vánoční posezení v domově důchodců Karviná

SO 22.12.2018
Posezení proběhlo v jídelně. Všem účastníkům jsme předaly balíčky a schola připravila krásné vánoční pásmo a na  závěr  si všichni společně mohly zazpívat známe koledy.

IMG_20181222_135340 IMG_20181222_141907 IMG_20181222_091148

SEMINÁŘ O ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

V úterý 16. října 2018 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnil seminář, jehož pořadatelem byli poslanci Pavla Golasowská a Aleš Juchelka. Tématem semináře, kterého se zúčastnilo asi 130 posluchačů, byla na veřejnosti hojně propíraná Istanbulská úmluva. Českou advokacii jsem na tomto semináři zastupovala spolu s emeritním ústavním soudcem JUDr. Stanislavem Balíkem a mediátorkou JUDr. Annou Márovou, LL.M.

Istanbulská úmluva je úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí přijatá Radou Evropy dne 11. 5. 2011. Jako první ji podepsalo Turecko, poté následovala řada dalších zemí. Česká republika ji podepsala v roce 2016 jako 41. země v pořadí, když podpis pod ní připojil tehdejší ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Jiří Dienstbier. Dosud ji ratifikovaly tři desítky zemí, ratifikaci dosud odmítá dvanáct zemí (mj. Rusko, Maďarsko či Slovensko). Česká republika má ratifikační proces před sebou, byť vláda formální návrh Poslanecké sněmovně dosud nepředložila. Přesto jsou diskuse stále intenzivnější. Pod bohulibým názvem se totiž skrývá doutnající nebezpečí pro několik oblastí našeho života včetně advokacie a trestního řízení. Pokud ČR úmluvu ratifikuje, bude muset změnit legislativu i v řadě oblastí stávající praxe, přístup k rodině, k pachatelům, ke vzdělávání ve školách apod. Nejde totiž ani tak o dokument právní, ale ideologický, který opakovaně používá termín „gender“, zdůrazňuje genderovou podmíněnost násilí a ukládá signatářským zemím řadu úkolů, které mají po ratifikaci zavést do svého právního řádu i do společenských vztahů.

Celý text zde  SEMINÁŘ O ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

Adventní duchovní obnova pro ženy

Zveme vás všechny srdečně na adventní duchovní obnovu pro ženy.
Jako každý rok nabízíme vám i letos, abyste se přišly zastavit, odpočinout si a nabrat duchovní posilu.
V sobotu 15. prosince 2018 od 9.00 do 15.00 hodin ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné,Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

11-2018-KA

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).